Årets lege Buskerud

Årsmøtet for Buskerud, legeforening 2017, besluttet å innstiftet prisen ”Årets lege i Buskerud”. Styret ønsker å forespørre medlemmene om det er en lege dere ønsker å hedre som Årets lege i Buskerud. Vi ber dere sende inn navn og begrunnelse til styret innen 01.04.2018 Se retningslinjene under.

Forslag sendes leder Mette Christin Lerfaldet, met.chr@hotmail. 

Styret har vedtatt følgende retningslinjer:

Buskerud legeforening deler ut prisen ”Årets lege i Buskerud” på foreningens årsmøte. Prisen består av et litografi/diplom og et reisestipend kr 10000.

Retningslinjer som legges til grunn er:
1. Mottakeren må være medlem av Buskerud legeforening
2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
3. Nåværende medlemmer av Buskerud legeforenings styre er ikke aktuelle
4. Mottakeren bør ha et spesielt “Buskerud/lokalområde i Buskerud-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets
Begrunnelsen er viktig. Forslag må sendes inn på nytt hvert år med begrunnelse

Hilsen styreleder Buskerud legeforening 
Mette Christin Lerfaldet