2018

05. desember 2018

Søk Buskerud Legeforenings lederstipend 2019

Det er stort behov for flere leger med formell lederkompetanse, hvis ikke leger skal bli akterutseilt i fremtidens helsevesen. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning har Buskerud legeforening etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner per søker.
05. oktober 2018

Ringerikskurset 2018

Emneurs i praktiske prosedyrer for allmennpraktiserende leger. 2-3. nov 2018, Torbjørnrud Hotell, Jevnaker.
26. september 2018

Medlemsmøte Buskerud legeforening. INVITASJON

Vi inviterer til medlemsmøte i Buskerud legeforening. Tema: Medlemsfordeler. Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, SOP. Tid: Onsdag 07.11.18 kl 18-20. Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg, Christian Augusts gate 2, Kongsberg.
16. september 2018

Kongsbergkurset 2018

Kjære kollega. På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er klinisk emnekurs: Hjertesykdommer. Kurs nr. 3303, med varighet 15 timer. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer/ 15 poeng.
25. juni 2018

Årsmøtet 2018

Våre gratulasjoner til Ellinor Pay Heitmann som ble tildelt prisen "Årets Buskerudlege" på Buskerud legeforenings årsmøte 2018.
26. mars 2018

Velkommen til årsmøtet 2018

Buskerud legeforening ønsker sine medlemmene velkommen til til ordinært årsmøte 2018 med et spennende fretidrettet årsmøteforedrag. Fredag 04. mai klokken 18.00 Union Scene Drammen.
20. februar 2018

Årets lege Buskerud

Årsmøtet for Buskerud, legeforening 2017, besluttet å innstiftet prisen ”Årets lege i Buskerud”. Styret ønsker å forespørre medlemmene om det er en lege dere ønsker å hedre som Årets lege i Buskerud. Vi ber dere sende inn navn og begrunnelse til styret innen 01.04.2018 Se retningslinjene under.
10. februar 2018

En fastlegeordning for fremtiden

Det felles medlemsmøtet mellom Buskerud legeforening og Vestfold legeforening i Drammen 6.2.18 var godt besøkt med 53 medlemmer tilstede.
31. januar 2018

Klage på lege – godt besøkt medlemsmøte

Medlemsmøtet, ”Klage på lege”, ble avholdt på Hotel Tollboden, Drammen, 24.01.18. Styret ville belyse problematikk rundt klager på leger i media. Vi er spesielt opptatt hvordan dette påvirker oss.