Buskerud legeforening

Lokalforening

2018

Søk Buskerud Legeforenings lederstipend 2019

05. desember 2018
Det er stort behov for flere leger med formell lederkompetanse, hvis ikke leger skal bli akterutseilt i fremtidens helsevesen. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning har Buskerud legeforening etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner per søker.

Ringerikskurset 2018

05. oktober 2018
Emneurs i praktiske prosedyrer for allmennpraktiserende leger. 2-3. nov 2018, Torbjørnrud Hotell, Jevnaker.

Medlemsmøte Buskerud legeforening. INVITASJON

26. september 2018
Vi inviterer til medlemsmøte i Buskerud legeforening. Tema: Medlemsfordeler. Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, SOP. Tid: Onsdag 07.11.18 kl 18-20. Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg, Christian Augusts gate 2, Kongsberg.

Kongsbergkurset 2018

16. september 2018
Kjære kollega. På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er klinisk emnekurs: Hjertesykdommer. Kurs nr. 3303, med varighet 15 timer. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer/ 15 poeng.

Årsmøtet 2018

25. juni 2018
Våre gratulasjoner til Ellinor Pay Heitmann som ble tildelt prisen "Årets Buskerudlege" på Buskerud legeforenings årsmøte 2018.

Velkommen til årsmøtet 2018

26. mars 2018
Buskerud legeforening ønsker sine medlemmene velkommen til til ordinært årsmøte 2018 med et spennende fretidrettet årsmøteforedrag. Fredag 04. mai klokken 18.00 Union Scene Drammen.

Årets lege Buskerud

20. februar 2018
Årsmøtet for Buskerud, legeforening 2017, besluttet å innstiftet prisen ”Årets lege i Buskerud”. Styret ønsker å forespørre medlemmene om det er en lege dere ønsker å hedre som Årets lege i Buskerud. Vi ber dere sende inn navn og begrunnelse til styret innen 01.04.2018 Se retningslinjene under.

En fastlegeordning for fremtiden

10. februar 2018
Det felles medlemsmøtet mellom Buskerud legeforening og Vestfold legeforening i Drammen 6.2.18 var godt besøkt med 53 medlemmer tilstede.

Klage på lege – godt besøkt medlemsmøte

31. januar 2018
Medlemsmøtet, ”Klage på lege”, ble avholdt på Hotel Tollboden, Drammen, 24.01.18. Styret ville belyse problematikk rundt klager på leger i media. Vi er spesielt opptatt hvordan dette påvirker oss.