En fastlegeordning for fremtiden

Det felles medlemsmøtet mellom Buskerud legeforening og Vestfold legeforening i Drammen 6.2.18 var godt besøkt med 53 medlemmer tilstede.
IMG_3677

Initiativet til møtet kom fra Legeforening som ønsket debatt og synspunkter på dagen fastlegesituasjon. 

1.landsråd for AF Buskerud, Ole Henrik Krat Bjørkholt innledet med å trekke de historiske linjene frem mot dagens fastlegeordning. Gerd Synne Eidnes, 1. landsråd AF Vestfold fulgte opp. 

Tom Ole Øren, leder i AF og Aadel Heilemann, Seksjonssjef, Jus og arbeidsliv, Legeforeningen, innledet dagens hovedinnlegg, ”En fastlegeordning for fremtiden.” De redegjorde for de utfordringer vi har, tiltak for rekruttering og andre tiltak og skisserte hvordan veien videre for fastlegeordningen kunne bli. Det nylig vedtatte Stortingsvedtaket, som omhandler tiltak for å bedre sitasjonen, ble omtalt.

Engasjementet i salen var stort hele kvelden, innleggene mange både under presentasjonen og etterpå. Møteleder Mette Christin Lerfaldet hadde en travel dag med å holde styr på talelisten. Undertegnede satt igjen med inntrykk av at de fremmøtte var godt fornøyd både med møtet og diskusjonen om denne viktige saken. 

Jon Storstein