Buskerud legeforening

Lokalforening

2018

Klage på lege – godt besøkt medlemsmøte

Medlemsmøtet, ”Klage på lege”, ble avholdt på Hotel Tollboden, Drammen, 24.01.18. Styret ville belyse problematikk rundt klager på leger i media. Vi er spesielt opptatt hvordan dette påvirker oss.
31. januar 2018
medlemsmote-innledere-buskerud-460
Innlederne på Buskerud legeforenings medlemsmøte.

Hvordan skal vi møte disse utfordringene når taushetsplikten holder oss tilbake i fortiden mens alle andre får stadig flere plattformer å utfolde seg på? 

Dette var et tema som engasjerte en fullsatt sal med nærmere 70 oppmøtte.

Stine Tønsaker, advokat fra  juridisk avdeling i Legeforeningen, innledet med å belyse juridiske aspekter som taushetspliktens begrensninger. Mattis Dahl Åmotsbakken, fra kommunikasjonsavdelingen, ga praktiske råd om hvordan vi skal forholde oss om vi blir oppringt av en journalist som vil ha kommentar på en sak. Daniel Wærness, fra samme avdeling, utdypet videre og snakket om journalistens oppbygging av en sak med trange rammer og deadlines.  

Jørgen Skavlan snakket om egne erfaringer med presse og det å skaffe seg tenkepause ved å be journalisten sende en e-post om hva det gjaldt. Han hadde også betenkeligheter rundt bruk av sosiale medier som plattform for klage. Han mente at nettsider som legelisten.no mangler legitimitet fordi den er anonym. Han oppfordret leger til å være aktive overfor media slik at det ikke blir  andre som setter agenda og tegner virkeligheten alene.  

Tron Svagård, fra Villa Sana, fortalte om deres tilbud og snakket om den ”ufeilbarliges sårbarhet”. Redselen for kritikk former oss som leger.  

God og engasjert debatt i etterkant med sluttstrek en halv time på overtid.