Buskerud legeforening

Lokalforening

2018

Søk Buskerud Legeforenings lederstipend 2019

Det er stort behov for flere leger med formell lederkompetanse, hvis ikke leger skal bli akterutseilt i fremtidens helsevesen. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning har Buskerud legeforening etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner per søker.
5. desember 2018

For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning er det etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner per søker. Maksimal samlet tildeling fra BLF pr år er begrenset til 50 000 kroner. Stipendet skal dekke kostnader knyttet til utdanningen for leger som ikke får dette dekket av kommunen/helseforetaket, inklusive tap av arbeidsinntekt grunnet utdannelsen. 

Stipendkomiteen består av BLFs styre. Søknader vurderes fortløpende. Send søknad til leder Mette Christin Lerfaldet: leder@buskerudlegeforening.no. Frist: 7.1.2019 

Regler 

Lederstipendet er et tilbud til medlemmer av Buskerud Legeforening. Det etableres årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner. Maksimal samlet tildeling pr år er begrenset til 50 000 kroner. 

  • Stipendet utlyses en gang årlig og tildeles av BLFs styre. 

  • Søknaden må være BLFs styre i hende senest 31. desember for tildeling året etter 

  • Stipendet tildeles medlemmer av BLF, styremedlemmer i BLF kan ikke tildeles stipend. 

  • Stipendet utbetales ved bekreftet plass og/eller påbegynt studie på ledelsesutdanning på masternivå