Buskerud legeforening

Lokalforening

2018

Velkommen til årsmøtet 2018

Buskerud legeforening ønsker sine medlemmene velkommen til til ordinært årsmøte 2018 med et spennende fretidrettet årsmøteforedrag.
Fredag 04. mai klokken 18.00 Union Scene Drammen.
26. mars 2018
k-operasjonsskjerm_s-460

Innkalling med program til årsmøte  2018 finner du i vedlegget. 

Årsmøtet vil bli avviklet i tråd med tradisjonen, hvor ledsager også kan delta som invitert på den sosiale delen. Deltakere med følge inviteres til møte med festmiddag. Overnatting må bestilles og dekkes av den enkelte. BLF dekker festmiddag men ledsagere må som tidligere betale en egenandel på 200 kr. Ledsagere er velkomne til å delta fra ca kl 18:45 på den sosiale delen av årsmøtet. 

Tillitsvalgte får dekket middag, overnatting og reise av 
BLF. Overnatting kan bestilles direkte ved Hotel Comfort Union Brygge, Drammen. Frist for bestilling er 10.04 oppgi referansenummer 1115GR007772. 


Program
 

Årsmøtet vil bli avviklet etter følgende program: 

Årsmøte med fastsatte programposter:  

  1. Godkjenning av innkalling 
  2. Valg av møteleder og referent 
  3. Godkjenning av sakslisten 
  4. Gjennomgang av årsmelding  Denne legges også ut på BLF sine hjemmesider 
  5. Innmeldte saker må meldes senest 2 uker før årsmøtet 
  6. BLFs lederstipend  
  7. Regnskap 2017med revisors beretning, sendes ut til medlemmene i forkant av møtet 
  8. Budsjett for 2019  
  9. Fastsettelse av sted og tid for neste årsmøte 
  10. Kort faglig innlegg, temaet blir en overraskelse. 
 

Årets Buskerudlege           

Årsmøteforedrag: Et innblikk i hva akselererende teknologier gjør med vår legehverdag 

Terje Berg, teknologirådgiver. 

Terje Berg
Terje Berg

Begynner man snart å 3D-printe organer og kroppsdeler? Er virkelig datamaskiner bedre diagnostikere enn erfarne leger? 
Vil kirurgen byttes ut med autonome roboter? 
Og vil iPhonen overta for laboratoriet? 
 
Helt siden Terje Berg i 2002 introduserte norske leger for nanomedisinens spennende verden (med en oppfølging i 2012; https://tidsskriftet.no/2012/12/nanoteknologi-en-ny-medisinsk-verden) har han med interesse fulgt og jobbet med de muligheter ny akselererende teknologi gir medisinsk diagnostikk og behandling. I dette foredraget vil han se på hvordan nanoteknologi, 3D-printing, IoT (internet of things) og—ikke minst—kunstig intelligens gir oss som leger både muligheter og utfordringer. 
Gjennom konkrete eksempler vil han ta oss med på en reise som kan være både fascinerende og skremmende; kanskje ikke for å gi alle svar, men i det minste for å gjøre oss oppmerksom på de spørsmål og problemstillinger som møter oss i årene som kommer. 

20.30:Festmiddag og sosialt samvær. 

På vegne av styret ønskes alle hjertelig velkommen. Vi håper mange har lyst og anledning til å komme.