Det nyvalgte styret i Buskerud legeforening

Det nyvalgt styret konstituerte seg på sitt første styremøte som ble avholdt 6.10.21. Styret består av følgende medlemmer:
Styret i Buskerud legeforening
Fra venstre: Kolbjørn Kasin, Trine Dalegården, Goran Dosic, Emma Ursula Nielsen Klev, Jan-Henrik Opsahl, Camilla Grundmann, Mette Christin Lerfaldet. Foto: Jon Storstein.
 • Leder Mette Christin Lerfaldet
 • Styremedlem (valgt) Jan-Henrik Opsahl
 • Styremedlem (valgt) Trine Dalegården
 • Vararepresentant Helge Feet
 • Vararepresentant Johanne Hop Hagen

Styremedlemmer fra yrkesforeninger: (utnevnes, velges ikke):

 • AF Goran Dosic
 • NAMF Jon Storstein
 • PSL Kolbjørn Kasin
 • OF Emma Ursula Nielsen Klev.
 • YLF Camilla Grundmann
 • Samfunnsmedisinsk forening: p.t. ikke representert.