2021

08. oktober 2021

Det nyvalgte styret i Buskerud legeforening

Det nyvalgt styret konstituerte seg på sitt første styremøte som ble avholdt 6.10.21. Styret består av følgende medlemmer:
19. september 2021

Mette Lerfaldet gjenvalgt som leder i Buskerud Legeforening

Det ble avholdt valg på årsmøtet til Buskerud legeforening 10.9.21.
16. september 2021

Oddmund Nestegard ble årets lege i Buskerud 2021

Buskerud legeforening kårer hvert år årets lege i Buskerud. Kandidaten nomineres av medlemmene og styret avgjør, på bakgrunn av innkomne forslag, hvem som skal få prisen.
14. september 2021

Endelig kunne vi møtes «fysisk» til årsmøte igjen

Et meget vellykket årsmøte ble avviklet på Søstrene Storaas Hotell, Jondalen, Kongsberg, den 10.9. 30 deltagere samt innledere ga en «intim» ramme rundt møtet og gjorde at de fleste hadde mulighet både til å bli hørt og bli sett.
18. august 2021

Kongsbergkurset 2021

På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen, har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er klinisk emnekurs kreftbehandling kurs nr. 34440 med varighet 15 timer. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs 15 poeng.
29. juni 2021

Velkommen til årsmøte Buskerud legeforening fredag 10.9.21 kl. 18

Sett av kvelden til møte, godt kollegialt samvær med god middag og overnatting i hyggelig rammer hos Søstrene Storaas Hotell i Jondalen utenfor Kongsberg.
19. mars 2021

Medlemsundersøkelsen. Foreløpig resultater

349 medlemmer (av ca 1500) besvarte Quest Back undersøkelsen som ble sendt ut av Buskerud legeforening (BLF) i januar 2021. Formålet med undersøkelsen var å få vite hvor godt medlemmene kjenner til BLFs tilbud og få signaler om ønsker og forventninger til foreningen i framtida.