Buskerud legeforening

Lokalforening

2021

Det nyvalgte styret i Buskerud legeforening

08. oktober 2021
Det nyvalgt styret konstituerte seg på sitt første styremøte som ble avholdt 6.10.21. Styret består av følgende medlemmer:

Mette Lerfaldet gjenvalgt som leder i Buskerud Legeforening

19. september 2021
Det ble avholdt valg på årsmøtet til Buskerud legeforening 10.9.21.

Oddmund Nestegard ble årets lege i Buskerud 2021

16. september 2021
Buskerud legeforening kårer hvert år årets lege i Buskerud. Kandidaten nomineres av medlemmene og styret avgjør, på bakgrunn av innkomne forslag, hvem som skal få prisen.

Endelig kunne vi møtes «fysisk» til årsmøte igjen

14. september 2021
Et meget vellykket årsmøte ble avviklet på Søstrene Storaas Hotell, Jondalen, Kongsberg, den 10.9. 30 deltagere samt innledere ga en «intim» ramme rundt møtet og gjorde at de fleste hadde mulighet både til å bli hørt og bli sett.

Kongsbergkurset 2021

18. august 2021
På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen, har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er klinisk emnekurs kreftbehandling kurs nr. 34440 med varighet 15 timer. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs 15 poeng.

Velkommen til årsmøte Buskerud legeforening fredag 10.9.21 kl. 18

29. juni 2021
Sett av kvelden til møte, godt kollegialt samvær med god middag og overnatting i hyggelig rammer hos Søstrene Storaas Hotell i Jondalen utenfor Kongsberg.

Medlemsundersøkelsen. Foreløpig resultater

19. mars 2021
349 medlemmer (av ca 1500) besvarte Quest Back undersøkelsen som ble sendt ut av Buskerud legeforening (BLF) i januar 2021. Formålet med undersøkelsen var å få vite hvor godt medlemmene kjenner til BLFs tilbud og få signaler om ønsker og forventninger til foreningen i framtida.