Kongsbergkurset 2021

På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen, har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er klinisk emnekurs kreftbehandling kurs nr. 34440 med varighet 15 timer. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs 15 poeng.

Dette er et Zoom-kurs, dvs on-line (webinar).

For:

  • Allmennmedisin: Klinisk emnekurs for spesialitet og vedlikehold
  • Arbeidsmedisin: Valgfritt for spesialitet og vedlikehold
  • Onkologi: Valgfritt for spesialitet og vedlikehold
  • Kompetanseområdet Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfritt kurs.

Kurset finner sted fredag 5. og lørdag 6. november 2021 hhv . kl 09.00 – 17.50 og kl 9.00 – 16

Kursavgift kr. 3 900.-

Påmelding til e-post : lungemos@yahoo.no

Kongsberg 18.8.2021

Hilsen 

Peter Gottschalk, kursleder.

Tlf. mobil 45664939. lungemos@yahoo.no