Mette Lerfaldet gjenvalgt som leder i Buskerud Legeforening

Det ble avholdt valg på årsmøtet til Buskerud legeforening 10.9.21.

Mette Lerfaldet hadde sagt ja til en ny periode som leder og ble valgt med akklamasjon. Hun går med dette inn i sin fjerde periode som leder.

Ståle Sagabråthen og og Alf Næstvold hadde takket nei til gjenvalg. To nye styremedlemmer ble valgt.

Bilde av Jan Henrik i Buskerud legeforening.

Jan-Henrik Opsahl:
Spesialist i radiologi. Han jobber som medisinsk kommunikasjonsansvarlig i Sanofi, og som radiologkonsulent. Medlem i Rådet for legeetikk. Sommelier og løper på fritiden. Han har også tidligere vært medlem av styret som YLF-representant.

Bilde av Trine Dalegården

Trine Dalegården:
LIS3 i allmennmedisin. Jobber som daglegevaktslege og medisinskfaglig ansvarlig lege på Kongsberg interkommunale legevakt. Før det jobbet 2 år som fastlege i Nore og Uvdal. Samboer og bor i Kongsberg. Tilbringer mye tid med familie og venner på fritiden og en aktiv livsstil, glad i  å reise.

Vi ønsker dem lykke til med vervet