Oddmund Nestegard ble årets lege i Buskerud 2021

Buskerud legeforening kårer hvert år årets lege i Buskerud. Kandidaten nomineres av medlemmene og styret avgjør, på bakgrunn av innkomne forslag, hvem som skal få prisen.
Bilde av Oddmund Nestegard.
Oddmund Nestegard. Årets lege i Buskerud 2021. Foto: Jon Storstein.

Oddmund Nestegard har gjennom sin karriere drevet klinisk virksomhet i et stort spekter. Han startet sin yrkeskarriere som lege i allmennmedisin på Nesbyen og videre som fastlege på Hallingby. Deretter Ringerike Sykehus med spesialisering i generell indremedisin og gastroenterologi. Faglig grundighet, et skarpt klinisk blikk, helhetlig perspektiv og omsorg for pasientene karakteriserer hans legegjerning på alle arenaer. Hans empati, lune humor og varme utstråling inngir trygghet og tillit hos pasienter og pårørende.

Som kollega viser han samme omsorg og støtte og har alltid vært en klippe både faglig og kollegialt. Han er blid og imøtekommende overfor alle han samarbeider med, og har det aldri for travelt til et smil og litt tid når det trengs.

Han har i en årrekke vært trofast medlem av kurskomiteen i Buskerud Legeforening. Gjennom dette virket har han lagt ned mange arbeidstimer for å bidra til faglig løft og utdannelse for stadig nye kolleger.

Gjennom mange år har han også drevet gastroenterologisk forskning med utgangspunkt i miljøet ved Universitetssykehuset i Tromsø.

De siste årene av sin karriere har Oddmund engasjert seg innen ledelse og administrasjon ved Ringerike Sykehus, først som avdelingsoverlege og senere som avdelingssjef for medisinske avdelinger i stab med klinikkdirektør. Også i dette virket har han utvist engasjement, omsorg og stor arbeidskapasitet og bidratt til vekst og utvikling for sykehuset.

Oddmund gikk inn i pensjonistenes rekker våren 2020. Likevel ser vi han stadig i korridorene, idet han deltar der det er behov, både i den kliniske virksomheten og på administrative områder. Slik fortsetter han å bidra aktivt med sin erfaring og kompetanse til nytte og glede både for sykehuset og for stadig nye pasienter og kolleger. Med sin faglige dyktighet, sitt lune og omsorgsfulle vesen og sitt brede og utrettelige engasjement gjennom hele karrieren, er Oddmund Nestegard en lege som setter sterke og gode spor etter seg for både pasienter og kolleger.

Det er derfor en stor ære og glede for styret i Buskerud Legeforening å kunne tildele ham hedersbevisningen som «Årets Buskerudlege» 2021.