Årsmøtet 2022

41 deltagere var påmeldt til årsmøtet, som ble avholdt på Quality Hotel River Station, Drammen, 6.5.2022.
Treningslegen i Buskerud - presentasjon.

Selve årsmøtet ble gjennomført med god styring. Leder Mette Christine Lerfaldet ønsket velkommen, Jan-Henrik Opsahl ble valgt til møteleder og ledet det hele på en god og ledig måte. Regnskapet, som ble lagt fram av kasserer Goran Dosic, ble godkjent uten anmerkning,

Det var som vanlig knyttet spenning til kunngjøringen av hvem som styret valgte som Årets lege i Buskerud. Det var seks nominerte. Årets lege i Buskerud 2022 ble Jørn Einar Rasmussen.

Styret hadde også gleden av å utdele to lederstipend hver på 25000 kroner til Siri Aaland Kolflaath og Lill Trine Nyfløt.

Årsmøteforedraget, «Sterk hjerne med aktiv kropp», ble holdt av Ole Petter Hjelle, også kjent som «Treningslegen». Det ble et spennende og engasjerende foredrag om den beste og lettest tilgjengelige medisin som finnes, nemlig trening og aktivitet som Hjelle mener er sterkt undervurdert både med hensyn både til forebygging og behandling av kroniske sykdommer.

Som alltid blev årsmøtet avrundet med en hyggelig og velsmakende middag. Stemningen var god!

Buskerud legeforening årsmøte bilde
Foredragsholder Ole Petter Hjelle til venstre, møtelederJan-Henrik Opsahl til høyre. Foto Jon Storstein
Buskerud årsmøte aktivitet
Ole Petter Hjelle. Foto Jon Storstein
Årsmøte Buskerud legeforening. Tale.
Jørn Einar Rasmussen. Foto Jon Storstein
Buskerud legeforening årsmøte utdeling.
Jørn Einar Rasmussen mottar prisen fra Mette Christin Lerfaldet, leder Buskerud legeforening. Foto Jon Storstein
Buskerud årsmøte sitt bilde
Goran Dosic, kasserer, legger fram regnskapet. Foto Jon Storstein
Buskerud legeforening sitt årsmøte. Bilde av forsamlingen
Foto Jon Storstein