Einar Braaten tildelt prisen «Årets lege i Buskerud» 2023

Denne prisen deles årlig ut av Buskerud legeforening, som er lokalforeningen for leger som har arbeidssted i «gamle Buskerud». Den ble delt ut på foreningens årsmøte som ble avholdt 14.4.2023.
Bilde av Einar Braaten.
Einar Braaten takker for tildelingen. Foto Jon Storstein

Styret i Buskerud legeforening er jury for tildelingen. Prisen tildeles et medlem som har utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.

Årets Buskerudlege, Einar Braaten, har store deler av sin karriere vært kommuneoverlege i Buskerud, mye av tiden i Eiker og Kongsberg. Han har også tidligere jobbet i helseforvaltningen – både på Folkehelsa og i Helsetilsynet.  

Han var med på opprettelsen av Samfunnshelse (en interkommunal samfunnsmedisinsk tjeneste med Kongsberg kommune som vertskommune. Tjenesten dekker kommunelegefunksjonen for Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal) og startet opp januar 2020. Han var leder for denne samfunnsmedisinske enheten frem til han gikk av med pensjon 1.1.2022.   
   
Han har i en årrekke gjort seg bemerket med faglig engasjement, både lokalt og nasjonalt. Kommunelegerollen har han synliggjort både overfor medisinstudenter, kollegaer og i lokalsamfunnet hvor han har jobbet. 

Bilde av Mette Lerfaldet.
Mette Lerfaldet overrekker prisen. Foto Jon Storstein

Han har vært en aktiv blogger og delt faglige erfaringer og refleksjoner. Det begynte rundt 2005, da han underviste medisinstudenter ved Universitetet i Oslo.

I de neste 13 årene jobbet han jevnt og trutt med å publisere blogginnlegg. Intet mindre enn 826 innlegg er det blitt, det vil altså si mer enn ett innlegg pr. uke i snitt – ferier og høytider inkludert.  

Han skriver i sitt siste blogginnlegg datert 30.11.21 at “som pensjonist kobler jeg meg av samfunnsmedisinen helt og konsentrerer meg om familie og mange hobbyer.”  

Vi har fått vite at overlegepermisjon har han brukt på noe utenom det vanlige, nemlig å jobbe som løypekjører og snuse på andre aktiviteter i ulike kommunale etater for å danne seg et bilde av hvordan samarbeidende etater jobber og bidrar til folkehelse.   

Med sin faglige tyngde, engasjement gjennom hele karrieren, er Einar Braaten en lege som setter sterke og gode spor etter seg for både pasienter og kolleger. Det er derfor en stor ære og glede for styret i Buskerud Legeforening å kunne tildele ham prisen som «Årets Buskerudlege» 2023.    

16.4.23 Styret i Buskerud legeforening.