2023

18. september 2023

Medlemsmøte - hold av datoen!

Den 26. Oktober kommer Marte Roa Syvertsen til oss på Kongsberg med foredraget "Egen hjernehelse". Hun vil fortelle oss om hvordan vi best kan ta vare på og utvikle et av våre viktigste organer.
17. april 2023

Einar Braaten tildelt prisen «Årets lege i Buskerud» 2023

Denne prisen deles årlig ut av Buskerud legeforening, som er lokalforeningen for leger som har arbeidssted i «gamle Buskerud». Den ble delt ut på foreningens årsmøte som ble avholdt 14.4.2023.
17. april 2023

Gode tilbakemeldinger fra deltagerne på årsmøtet

54 medlemmer deltok på Buskerud legeforenings (BLFs) årsmøte 2023 som ble avviklet på Kleivstua på Ringerike, 14.-15.4. Nytt av året var en fagkonferanse som ble arrangert på lørdag fram til lunsj. Tema: «Egenomsorg og legehelse».
16. februar 2023

Påmelding til årsmøte 14.-15. april 2023

Buskerud legeforening avholder årsmøte 2023 for alle medlemmer. Sted: Kleivstua hotell i Hole kommune.