Gode tilbakemeldinger fra deltagerne på årsmøtet

54 medlemmer deltok på Buskerud legeforenings (BLFs) årsmøte 2023 som ble avviklet på Kleivstua på Ringerike, 14.-15.4. Nytt av året var en fagkonferanse som ble arrangert på lørdag fram til lunsj. Tema: «Egenomsorg og legehelse».
Bilde av Nils Kristian Klev og Mette Lerfaldet.
Nils Kristian Klev og Mette Lerfaldet. Foto Jon Storstein

Årsmøtet ble gjennomført etter vanlig mønster. Det var ingen innmeldte saker. Regnskapet ble godkjent. Buskerud legeforening har ikke vært fornøyd med regnskapsfører de siste årene og har nå overført regnskapet til Legeforeningens økonomiavdeling som tilbyr denne tjenesten til sine lokalavdelinger.

Mette Lerfaldet hadde sagt seg villig til å ta gjenvalg som leder og ble valgt med akklamasjon. Også de årsmøtevalgte styremedlemmene Trine Dalegården og Jan-Henrik Opsahl ble gjenvalgt. Referat fra årsmøtet vil senere bli lagt ut på BLFs hjemmesider.

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen og nestleder i Legeforeningen og hadde tatt turen til sin gamle lokalforening. Han har sittet i styret for Buskerud legeforening over flere perioder. Han orienterte og ga oss en oppdatering om Legeforeningens syn på situasjonen i fastlegeordningen og i sykehusene. 

Fredagen ble avsluttet med middag. Kleivstua er et utmerket matsted ledet av en meget entusiastisk hovmester.

Ved middagen ble også prisen for årets lege i Buskerud delt ut. Einar Braaten fra Kongsberg, nestor blant kommunelegene i Buskerud i mange ti-år, ble tildelt prisen. I takketalen var han opptatt av å fremheve samarbeid med og lokal kjennskap til kommunene han har arbeidet i som vesentlig og viktig for å lykkes.

Lørdagens konferanse med foredrag rundt tema egen helse og stressmestring, vakte stor interesse og engasjement.
Lars Christian Larssen som arbeider med ledelse- og organisasjonsutvikling i Schibsted Media innledet. Foredraget «Pust som verktøy for bedre helse og økt prestasjon» ga oss som deltagere verktøy og metode til bruk i egen helse og stressmestring.

Deretter fulgte Ingunn Amble, overlege, leder Villa Sana, Modum Bad – arbeidshelse, med et tankevekkende foredrag, «Legelivet – gleder og belastninger».  Med presset som både blant fastleger og sykehusleger opplever I dagens sitasjon var dette foredraget rett inn i kjernen av temaet egenomsorg.

Mange fornøyde deltagere ga uttrykk for av denne konferansen både var svært aktuell og vellykket.

Bilde av engasjerte deltagere.
Engasjerte deltagere. Foto Jon Storstein
Bilde av Peter Gottschalk
Peter Gottschalk ledet valget. Foto Jon Storstein.
Meget engasjert hovmester presenterer middagen. Foto Jon Storstein
Meget engasjert hovmester presenterer middagen. Foto Jon Storstein
Bilde av Ingunn Amble
Ingunn Amble. Foto Jon Storstein
Bilde av Lars Christian Larssen
Lars Christian Larssen introduserer pusteteknikker. Foto Jon Storstein

16.4.23 Styret Buskerud legeforening