Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Årets Ringerikskurs 2014 ble arrangert 14.-15. november

Ringerikskurset 2014 ble arrangert 14.-15. November på Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. Årets tema var kirurgi og kurset samlet 46 allmennleger fra hele Østlandet.
3. desember 2014
riingerikskurs2

Avdelingsoverlege Lars Norum var fagansvarlig for kurset. Oddmund Nestegard i kurskomiteen i Buskerud legeforening og kursansvarlig Knut Hjortaas var godt fornøyd med 46 deltakere.

Allmennlege Nils Høva fra Nesbyen var en av 46 de allmennlegene som deltok på kurset. Søsteren, Birgit Høva, som er LIS-lege på kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus, var en av foreleserne som ga en oppdatering innen faget samt praktiske øvelser.

Allmennlegene Eivind Vedvik og Nils Rune Nilsen fra Hallingdal var de to eneste allmennlegene som foreleste under kurset. De snakket om nytte av ultralyddiagnostikk i allmennmedisin med bakgrunn i egne erfaringer.