Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

KLAGE PÅ LEGE. Medlemsmøte i Buskerud legeforening

27. desember 2017
Medlemsmøte i Buskerud legeforeningOnsdag 24.01.18 kl 18-20Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden, Tollbugaten 43, 3044 Drammen Vi vil belyse problematikk rundt klager på leger i media. Vi er spesielt opptatt hvordan dette påvirker oss.Hvordan skal vi møte disse utfordringene når taushetsplikten holder oss tilbake i fortiden mens alle andre får stadig flere plattformer å utfolde seg på?

Søk Buskerud Legeforenings lederstipend

06. desember 2017
Det er stort behov for flere leger med formell lederkompetanse, hvis ikke leger skal bli akterutseilt i fremtidens helsevesen. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning har Buskerud legeforening etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner per søker.Send søknad til leder Mette Christin Lerfaldet: met.chr@hotmail.com Frist: 31.12.2017

Geilokurset 2018

25. november 2017
Tema: Klinisk emnekurs i infeksjonssykdommer for allmennpraktiserende leger Godkjenninger: Allmennmedisin. Videreutdanning: Emnekurs i fagområdet infeksjonsmedisin Målgruppe: allmennpraktiserende leger

Det nye styret kontstituert

10. september 2017
Det nye styret valgt på årsmøtet 5.5.17 hadde sitt først møte i Drammen 29.8.17.

”Etter rikslønnsnemdas kjennelse – og veien videre”

11. mai 2017
Mange av Legeforeningens medlemmer har spørsmål knyttet til sykehusstreiken høsten 2016, Rikslønnsnemndas kjennelse og hva som skjer videre i denne saken.

Vellykket årsmøte

07. mai 2017
Det møtte 46 deltagere til årsmøtet i Buskerud legeforening (BLF), som ble avholdt i Sølvsalen i Kongsbergs nye høyskole- og kulturhus, Krona.

Sykehusstreiken. Rikslønnsnemndas kjennelse. Hva skjer videre i denne saken?

18. april 2017
Det inviteres med dette til allmøte for alle leger og øvrige akademikere i Vestre Viken og Buskerud i Store auditorium på Drammen sykehus tirsdag 9. mai kl 18.00.

Derfor er jeg lege - Eit nærsjukehus i distrikt

05. april 2017
Tidlegare var prosentdelen av hjerneslagpasientar som fekk behandling med trombolyse mykje lågare i Hallingdal enn i resten av Vestre Viken helseforetak. CT-maskina gjev eit meir likeverdig helsetilbod til befolkninga i dalen, sier Øystein Lappegard, kommuneoverlege, Ål.

Kari Sollien kommer til årsmøtet i Buskerud legeforening

27. mars 2017
Kari Sollien, leder i Akademikerne, tidligere leder av Allmennlegeforeningen, vil være med oss på hele årsmøtet.

Side 1 av 6