Eldre saker

27. desember 2017

KLAGE PÅ LEGE. Medlemsmøte i Buskerud legeforening

Medlemsmøte i Buskerud legeforeningOnsdag 24.01.18 kl 18-20Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden, Tollbugaten 43, 3044 Drammen Vi vil belyse problematikk rundt klager på leger i media. Vi er spesielt opptatt hvordan dette påvirker oss.Hvordan skal vi møte disse utfordringene når taushetsplikten holder oss tilbake i fortiden mens alle andre får stadig flere plattformer å utfolde seg på?
06. desember 2017

Søk Buskerud Legeforenings lederstipend

Det er stort behov for flere leger med formell lederkompetanse, hvis ikke leger skal bli akterutseilt i fremtidens helsevesen. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning har Buskerud legeforening etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner per søker.Send søknad til leder Mette Christin Lerfaldet: met.chr@hotmail.com Frist: 31.12.2017
25. november 2017

Geilokurset 2018

Tema: Klinisk emnekurs i infeksjonssykdommer for allmennpraktiserende leger Godkjenninger: Allmennmedisin. Videreutdanning: Emnekurs i fagområdet infeksjonsmedisin Målgruppe: allmennpraktiserende leger
10. september 2017

Det nye styret kontstituert

Det nye styret valgt på årsmøtet 5.5.17 hadde sitt først møte i Drammen 29.8.17.
11. mai 2017

”Etter rikslønnsnemdas kjennelse – og veien videre”

Mange av Legeforeningens medlemmer har spørsmål knyttet til sykehusstreiken høsten 2016, Rikslønnsnemndas kjennelse og hva som skjer videre i denne saken.
07. mai 2017

Vellykket årsmøte

Det møtte 46 deltagere til årsmøtet i Buskerud legeforening (BLF), som ble avholdt i Sølvsalen i Kongsbergs nye høyskole- og kulturhus, Krona.
18. april 2017

Sykehusstreiken. Rikslønnsnemndas kjennelse. Hva skjer videre i denne saken?

Det inviteres med dette til allmøte for alle leger og øvrige akademikere i Vestre Viken og Buskerud i Store auditorium på Drammen sykehus tirsdag 9. mai kl 18.00.
05. april 2017

Derfor er jeg lege - Eit nærsjukehus i distrikt

Tidlegare var prosentdelen av hjerneslagpasientar som fekk behandling med trombolyse mykje lågare i Hallingdal enn i resten av Vestre Viken helseforetak. CT-maskina gjev eit meir likeverdig helsetilbod til befolkninga i dalen, sier Øystein Lappegard, kommuneoverlege, Ål.
27. mars 2017

Kari Sollien kommer til årsmøtet i Buskerud legeforening

Kari Sollien, leder i Akademikerne, tidligere leder av Allmennlegeforeningen, vil være med oss på hele årsmøtet.

Side 1 av 6