Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Årsmøtet BLF 2015 gjennomført med god deltagelse

Mer enn 30 deltagere hadde funnet veien til årsmøtet 2015 som fant sted på Comfort hotell Union, Drammen.
24. august 2015

Med ledsagere var vi ca 50 som deltok under underholdningen og på middagen etter årsmøtet. Rammene var flotte, fin sommerkveld, spennende moderne hotell med nær beliggenhet til Drammenselva.

Årsmøtet ble gjennomført under kyndig ledelse av Jan Henrik Opsahl. Ny leder ble Mette Lerfaldet, fastlege Ringerike. Kvinneandelen i styret er lav, så vi synes det er flott at Mette sa ja til ledervervet. Å øke kvinneandelen i styret blir en viktig jobb for styre og valgkomite til neste årsmøte med valg.

Ståle Sagabråten og Alf Nestvold ble valgt til styremedlemmer, Jon Langdalen og  Helge Feet til varamedlemmer.

Gisle Børge Styve Trio sto for det kulturelle innslaget. Flott musikk, underfundig humor og godt musikkvalg førte til meget god stemning blant deltagerne.

Og middagen var som vanlig meget god, kvalitetssikret av vår leder Gunnar Hjorth som nå takker av som leder. Han fikk sin velfortjente takk og omtale under undermiddagen.

Se flere bilder på BLFs Facebookside