Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Det nye styret kontstituert

Det nye styret valgt på årsmøtet 5.5.17 hadde sitt først møte i Drammen 29.8.17.
10. september 2017
styret-buskerud

Fra venstre: Jon Storstein, Ole Henrik Krat Bjørkholt, Jan-Henrik Opsahl, Mette Lerfaldet, Alf Nestvold, Kristian Krogshus.

Følgende ble valgt på årsmøtet:

Mette Lerfaldet: leder, gjenvalg
Alf Nestvold: medlem, gjenvalg
Jan-Henrik Opsahl: medlem, ny
Ståle Sagabråten: vara
Helge Feet: vara, gjenvalg
Johanne Hop Hagen: vara, ny

I tillegg er følgende utnevnt av sine yrkesforeninger som medlemmer av styret:

Kolbjørn Kasin, Praktiserende spesialisters landsforening
Jon Storstein, Norsk arbeidsmedisinske forening
Ole Henrik Krat Bjørkholt, Allmennlegeforeningen
Kristian Krogshus, Leger i sammfunnsmedisinsk arbeid
Tom Henri Hansen, Norsk overlegeforening
(Utnevnes i oktober), Yngre legers forening

Styret takker for tilliten og vil fortsette å jobbe til beste for alle medlemmer i BLF. Vi håper å se dere på medlemsmøtene.