Engasjert foredragsholder på Sundvolden

Med sterkt engasjement og ”hele seg” tok Erica Grunnevoll oss med på en rundreise i temaet kommunikasjon. Som fagfolk er det selvfølgelig viktig å stå på trygg faglig grunn, men ”vi er mer enn bare fag….”.
thumb_IMG_1687_1024


Erica Grunnevoll er utdannet teolog. Tidligere har hun jobbet som prest i Forsvaret i 10 år.
Under foredraget øste hun av sine erfaring og opplevelser både fra arbeidslivet og familieliv.
De mange gode eksemplene hun brukte vil hjelpe oss å huske hovedpoengene i hennes
gode foredrag.

Vel førti medlemmer hadde tatt turen til medlemsmøtet. Sunvolden hotell sørget for en fin ramme rundt møtet. Etter foredraget var medlemmene invitert til middag og mange benyttet også anledningen til å overnatte på hotellet.

Debutanter på medlemsmøte i Buskerud legeforening: Gary Kandela (f.v), Gaute Guttormsen og Halvor Guttormsen

Middag ved Sundvolden hotell

Neste møte for medlemmene blir årsmøtet til Buskerud legeforening 26. august, på Ringerike. Sett av tiden allerede!