”Etter rikslønnsnemdas kjennelse – og veien videre”

Mange av Legeforeningens medlemmer har spørsmål knyttet til sykehusstreiken høsten 2016, Rikslønnsnemndas kjennelse og hva som skjer videre i denne saken.
Orienteringsmøte
Christer Mjåset

Buskerud legeforening inviterte sine medlemmer til orienteringsmøte som ble holdt i auditoriet på Drammen Sykehus 9.5.17. Tittelen på orienteringen var: ”Etter rikslønnsnemdas kjennelse – og veien videre”.

Fra Legeforeningen kom Christer Mjåset, leder i Akademikerne Helses streikeutvalg, leder i Ylf og sentralstyremedlem i Legeforeningen, samt Frode Solberg, sjefsadvokat i Jus- og arbeidslivsavdelingen i legeforeningen for å innlede.

Mjåset reflekterte over prosessen i Rikslønnsnemda og de muligheter og utfordringer som fortsatt ligger foran oss.
Solberg har vært sentral Legeforeningens forhandlingsarbeid og de juridiske vurderingene som har vært gjort i forbindelse med Rikslønnsnemnda og ga oss en orientering mulige veivalg i den juridiske veien videre.

”Vi gir oss aldri” i kampen for kollektivt vern vil stå som motto videre aksjoner i saken.