Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Fengslende medlemsmøte i Hønefoss

Invitasjon til medlemsmøte i BLF 12. mai 2015 kl 1830 i Rettssalen i Fengselet brasseri, Storgaten 9, Hønefoss.
3. april 2015
Ingvard Wilhelmsen

Foredragsholder: Professor dr. med. Ingvard Wilhelmsen

Tema: Sjef i eget liv; Hvordan kan vi takle all verdens press, stress og omstillinger.

Foredragsholderen er professor ved Hypokonderklinikken i Bergen. Han har skrevet en bok med denne tittelen som er en bok om kognitiv terapi.

Foredragsholderen har hovedstilling ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Han har bistilling som overlege ved Medisinsk Klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Her driver han blant annet en liten Hypokonderklinikk, som en del av Medisinsk Poliklinikk. Wilhelmsen har i flere perioder vært med i styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi og er medlem av Academy of Cognitive Therapy. Han er også ”oppfinneren” av Hypokonderklinkken, den første i verden.

”Dersom noen skal være sjef i ditt liv, må det være deg selv. Forutsetningen for å utøve denne lederrollen på en god måte er at dine holdninger til de grunnleggende temaene i livet er på plass. Synet vi har på oss selv, andre mennesker, fortiden, døden og verden, avgjør hvilke automatiske tanker og følelser vi opplever i en gitt situasjon. Hva styrer mine følelser? Hvordan kan jeg finne mine grunnholdninger? Er det mulig å skille mellom ekte og tenkte problemer? Hvordan kan jeg endre meg?”

”Katastrofetenkning: Bekymre seg for det man ikke kan gjøre noe med. Er det så lurt å drive dette langt? Hypokondernes fremste oppgave er å forsøke å kontrollere døden. Og det er vel som kjent en smule vanskelig… ”

”Ta heller gleder på forskudd. Vær heller kreativ i positiv retning med tenkningen!”

Vï håper flest mulig medlemmer finner anledning til å delta på medlemsmøtet, og man kan for egen regning og sammen med kolleger spise etter møtet.

Vel møtt og med vennlig hilsen
Gunnar Hjorth,  leder BLF