Folkemøte om Kongsberg sykehus .

Viktig innlegg av legene Christian Grimsgaard og Sverre Håkon Evju.

Folkemøtet ble arrangert av Venner av Kongsberg sykehus sammen med de politiske partiene i Kongsberg i Kongsbergs nye storstue, Musikkteateret i Krona, 14.1.15 . Om lag 400 var tilstede på møtet. 

Tema for møtet var: ”Nå eller aldri! Det gjelder fremtiden til Kongsberg sykehus”. I panelet deltok flere stortingspolitikere, Martin Kolberg (A), Morten Wold (Frp), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Kjersti Toppe (Sp) samt representanter dor næringsliv i Kongsberg, lokalpolitikere fra Numedal og Buskerud og representant fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene. To leger deltok i panelet, Christian Grimsgaard og Sverre Håkon Evju. 

Hovedtemaet for møtet var hvordan Kongsberg Sykehus kunne få tilbake tilbudet i akuttkirurgi som de mistet til Drammen sykehus 1.6.12. 

Alle som deltok i debatten var enig om at dette er nødvendig og ønskelig trass i de signalene som er kommet i ny ”Nasjonal Helse- og sykehusplan”, der ytterligere 5 sykehus skal miste tilbudet i akuttkirurgi, blant annet Narvik sykehus. 

Kommuneoverlege ved Narvik legevakt, Sverre Håkon Evju, holdt et meget engasjert innlegg. Han er sterkt involvert i aksjonen for lokalsykehus nordpå og hadde sterke argumenter for opprettholdelse av det akuttkirurgiske tilbudet ved Narvik sykehus og de andre lokalsykehusene. Hans hovedargument er de store avstandene i Norge. Økt avstand gir økt dødelighet hevder han. Jo nærmere tilbudetFolkemøte om Kongsberg sykehus er, jo sikrere for pasienten. Det var han som lanserte begrepet ”Vi blør ikke saktere her i nord!” i et brev til helseministeren. For sitt engasjement ble han kåret til årets nordlending i 2015. 

Christian Grimsgaard er overlege og tillitsvalgt ved OUS og sentralstyremedlem i Legeforeningen. Han har i regi av Legeforeningen bidratt med innspill til Nasjonal  helse- og sykehusplan. I sitt innlegg gikk han til felts mot noen av mytene som verserer om store kontra små sykehus for eksempel at  ”Norge har mange små sykehus på hvert nes”.  Han dokumenterte at gjennomsnittsstørrelsen på Norske sykehus er blant de største i Europa. Han viste med tallmaterialet at kvaliteten på tjenester levert av norske lokalsykehus er vel så god som ved store sykehus, de er effektive og koster ikke mer å drive enn store. Vi skal selvfølgelig også ha sykehusene med de spesialiserte tilbudene men alle sykehusene må få beholde en komplett tjeneste som innebærer et akuttkirurgiske tilbud.