Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Fremtidens sykehusstruktur i Vestre Viken. Medlemsmøte Kongsberg 24.4.13 kl. 18-20, Auditoriet Kongsberg Sykehus

Dette er en gyllen anledning for alle medlemmene til å påvirke lokalisering og organisering av fremtidens sykehusstruktur i Vestre Viken.
8. april 2013

Styret i Vestre Viken HF (VVHF) har besluttet å legge helseforetakets utviklingsplan ut på høring og med svarfrist 10. mai 2013. Hele høringsbrevet kan leses på Vestre Vikens nettsider. Der finnes også alle aktuelle dokumenter, som alle oppfordres til å gjøre seg kjent med. VVHF ønsker at flest mulig skal engasjere seg i høringsprosessen og BLF planlegger å gi et høringssvar. Forøvrig er alle som har mening eller synspunkter på planene anledning selv å gi tilbakemelding til VVHF ved å sende høringsuttalelse til postmottak@vestreviken.no eller som brevpost til Vestre Viken HF, 3004 Drammen, i begge fall merket ”Utviklingsplan for Vestre Viken.”

Temaene som ønskes særlig belyst:

-       Utviklingsplanens visjon og målsettinger

-       Utforming av fremtidig sykehustilbud som dimensjonering og kapasitet, og de ulike utviklingsalternativene innenfor somatikk og psykiatri

-       Behovet for å bygge nytt sykehus

-       Kriterier for valg av tomt og synspunkter på de ulike alternativene i forhold til lokalisering.

-       Ideer i tillegg til det som utviklingsplanen omhandler.

-       Etterbruk av Kongsberg sykehus der  6 alternative løsninger skisseres i egen utredning

 

Det ble arrangert et tilsvarende møte for et år siden, med tildels overlappende tema knyttet til lokalisasjon av nytt sykehus. Prosessen er nå kommet videre og man ønsker  innspill,  ikke bare på lokalisering, men også på spørsmål om drift både innenfor somatiske grener og psykiatri, og for hele fylket.

Problemstillingen berører alle, både befolkning og leger og annet sykehuspersonell. BLF ser det som meget viktig at foreningen gir et svar. Svaret vi gir bør være mest mulig representativt for medlemmenes syn, og vi har derfor behov for å arrangere et medlemsmøte.

Innledere og mediatorer vil være:

Leder i BLF, Tom Henri Hansen, og tidligere leder i BLF Harald Bergan. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretæren på ovenfor nevnte e-mail eller mobiltelefon 952 46695

 

På vegne av styret: Gunnar Hjorth, sekretær