Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Geilokurset 2018

Tema: Klinisk emnekurs i infeksjonssykdommer for allmennpraktiserende leger
Godkjenninger: Allmennmedisin. Videreutdanning: Emnekurs i fagområdet infeksjonsmedisin
Målgruppe: allmennpraktiserende leger
25. november 2017

Mer informasjon: http://geilokurset.com