God Jul - og BLF på Facebook

Vær oppmerksom på Buskerud Legeforenings Facebooksider. "Lik oss" nå!

Kjære medlem. 

BLF er i ferd med å legge et aktivt år bak seg. Den nye lederen og det nye styret begynner å bli "varme i trøya".

Enten man liker det - eller ikke - så er sosiale medier blitt  stadig viktigere i en forening når det gjelder kommunikasjonen mellom styret og medlemmene og medlemmene i mellom. Vi benytter anledningen til å gjøre deg oppmersom på Buskerud Legeforenings Facebooksider

Åpne lenken. Ved å "like oss" vil du bli holdt oppdatert om det som skjer i Buskerud legeforening. "Lik oss" nå!

Med bildet, som viser hvordan det egentlig skal se ut i vårt fylke på denne tiden, ønsker vi dere alle en riktig 

God Jul  og Godt Nytt år!

Hilsen Jon Storstein, styremedlem BLF