Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Høie møtt av demonstranter ved besøket på Kongsberg sykehus

Statsråden besøkte sykehuset torsdag 25.2. ”Gi Kongsberg sykehus akuttkirurgien tilbake nå!” ble det ropt mot statsråden i det han ankom.
28. februar 2016

Vestre Viken fjernet den akuttkirurgiske beredskapen ved Kongsberg sykehus og overførte den til Drammen sykehus i 2012.
Denne beslutningen er ikke akseptert i Kongsbergsamfunnet. Hele det lokalpolitiske miljøet i Kongsberg, Numedal og Buskerud står sammen om kravet at Kongsberg sykehus igjen skal bli ett fullverdig lokalsykehus i henhold til Legeforeningens definisjoner.

Statsrådens besøk startet med et møte med ledere og tillitsvalgte ved sykehuset. Dette møtet var lukket for pressen.

Bent Høie og Vibeke Hanch-Hansen

Så fulgte et besøk til ortopedisk avdeling der avdelingsoverlege Vibeke Hanch-Hansen orienterte om hvordan de arbeidet med pasientflyten.
Deretter var det besøk på medisinsk avdeling der overlege, geriater Tine Reiten, redegjorde for tilbudet innen slagbehandling. Overlege, spesialist i lungesykdommer,  Stian Kristoffersen orienterte om behandling og rehabilitering av pasienter med KOLS.

Bent Høie, Stian Kristoffersen til høyre

Kongsbergmiljøet avventer nå med stor spenning hvilken betydning Stortingets behandlingen av helse- og sykehusplanen, 17 mars 2016, vil ha for sykehusets fremtid.