Kari Sollien kommer til årsmøtet i Buskerud legeforening

Kari Sollien, leder i Akademikerne, tidligere leder av Allmennlegeforeningen, vil være med oss på hele årsmøtet.
Kari Sollien


Kari Sollien, leder i Akademikerne, tidligere leder av Allmennlegeforeningen, vil være med oss på hele årsmøtet. Hun vil holde et innlegg:

Oppgjøret i sykehusene. Konflikten, resultatet og veien videre.

Hovedtariffoppgjøret mellom Spekter og Akademikerne i 2016 endte med tidenes lengste sykehusstreik og tvungen lønnsnemd. Nå går veien videre til rettslig behandling. Forholdet mellom partene er preget av mistillit og frustrasjon. Hvordan kommer vi videre?

Kari er spesialist i allmennmedisin, Fastlege ved Kapp legesenter på Østre Toten. Hun har ledet Allmennlegeforeningen og har sittet I Legeforeningens sentralstyre siden 2013. I oktober 2016 ble hun valgt som leder av Akademikerne. Sollien er den første lederen i Akademikerne som kommer fra Legeforeningen.