Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Legevakt nå og i fremtiden tema på medlemsmøte BLF

Legeforeningen har som ett av sine fokusområder legevaktens funksjon og utvikling i tiden fremover.
13. mai 2014
Medlemsmøte på Kongsberg

Buskerud legeforening ønsket å belyse temaet ved hjelp av aktører både fra både by og land. Buskerud legeforening arrangerte medlemsmøte på Kongsberg, i sykehusets auditorium, onsdag 7. mai  med tema «Legevakt nå og i fremtiden og hva med KAD?».
Innledere for temaet var Per Magne Mikaelsen, leder i Norsk legevaktforum og legevaktsjef i Drammen og Rune Rindal, legevaktssjef Hallingdal interkommunale legevakt og avdelingsovelege ved Hallingdal sjukestugu. Mikaelsen belyste temaet med statistikk og erfaringer fra en stor interkommunal legevakt, mens Rindal ga oss kunnskap om om Hallingdalsmodellen som fremheves som modell. I tillegg orienterte begge innlederne om de respektive ordningen og erfaringinene med KAD, kommunal akutt døgnenhet.
Møtet ble avluttet debatt av engasjerte medlemmer.
Jon Storstein, styremedlem BLF