Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Ny leder i Buskerud legeforening

Som ny leder i BLF ønsker jeg på vegne av styret å komme med en liten hilsen til alle våre medlemmer.
27. oktober 2015

Mette LerfaldetSom ny leder i BLF fra 01.09.15 ønsker jeg på vegne av styret å komme med en liten hilsen til alle våre medlemmer.
Kort presentasjon. Jeg er spesialist i allmennmedisin og fastlege på Sokna. I tillegg er jeg praksiskonsulent ved Ringerike sykehus en dag i uken. Jeg har vært styremedlem i BLF siden 2013 og gleder meg nå til å ta fatt på ledervervet. Sammen med meg har jeg et flott styre bestående av Tom Henry Hansen, Jon Storstein, Kolbjørn Kasin, Ståle Sagabråten, Alf Næstvold, Jan Henrik Opsahl, Ole Henrik Bjørkholt, Ole Langdalen og Helge Feet.

Vi ønsker å jobbe til beste for dere som er våre medlemmer. Det er flere saker som kommer til å være viktige å følge med på fremover. Vi kommer til å følge nøye med på utviklingen og byggingen av nytt sykehus i Drammen. Bjørkholt er vår representant i Allmenlegeforeningen og vil være vårt bindeledd dit. Vi vil følge med på tariffoppgjør og andre viktige saker som måtte komme opp. Vi ønsker at dere skal komme til oss med saker dere tenker at vi bør jobbe med. Videre legger vi opp til medlemsmøter høst og vår med spennende foredrag og felles møteplass for oss alle. Årsmøte med festmiddag blir i august. I tillegg kan vi reklamere for gode kurs i regi av BLF.

Vi ser frem til kontakt med dere i året som kommer.

Hilsen Mette Lerfaldet 
Leder BLF