Sterk opinion i Kongsberg for å beholde sykehuset

Det nærmer seg avgjørelse av tomtevalg for et nytt felles sykehus i Buskerud. Men i Kongsberg og Numedal samler både politikere, næringsliv og befolkningen seg i krav om å beholde lokalsykehuset.
IMG_0068.JPG

20.2 skjedde det to begivenheter som kan ha betydning for sykehussaken i Vestre Viken HF. Et samlet kommunestyre sto bak et møte mellom Kongsbergregionens lokalpolitikere og Buskeruds stortingspolitikere. Formannskapet i Kongsberg kommune, ordførerne i Numedalskommunene og  ledere i Kongsberg industrien og Kongsberg næringsliv deltok. 8 av de 9 representantene til Buskerud på Stortinget var med på møtet.
Både politikere og næringslivsrepresentantene er kritiske til VV HFs argumenter for de valgene som er tatt og krever en uhildet vurdering som kan se nærmere på hva som ligger til grunn for disse valgene.

Senere på dagen ble det avholdt et åpent møte på Kongsberg sykehus om sykehussaken. Arrangør var VAKS, Venner av Kongsberg Sykehus. Ca 120 møtte fram.

Innledere var Jan Wiggo Hansvoll, VAKS, som åpnet møte med: «Trenger folk flest Kongsberg sykehus?». Deretter var det Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant fra SP sin tur. «Folk flest trenger Kongsberg sjukehus» var tittelen på hans innlegg. Overlege Petter Berg, Kongsberg sykehus, avsluttet: «Hva bør et lokalsykehus som Kongsberg sykehus kunne tilby - og hvorfor?»

Mange engasjerte seg i diskusjon.

Per Olaf Lunteigen fikk flere spørsmål. Han var tydelig på at VV HF ikke har myndighet til å ta beslutninger som gjør at lokalsykehus blir avviklet. Det er en belutning som må tas av helseministeren eller Stortinget, sier han.

Ordfører i Nore og Uvdal fortalte om det sterke engasjementet i Numedalskommunene med ønske om å beholde lokalsykehuset.

Kjell Gunnar Hoff, kommunepolitiker i Kongsberg, mente at det foreligger alvorlig feil når det gjelder de økonomiske vurderingene som er lagt til grunn i Utviklingsplanen til VV HF, noe som gjør at blan annet det såkalte 0-altrnativet kommer dårligere ut sammenlignet med de andre alternativene. Han mener det er helt nødvendig å gjøre en revisjon, en kritisk gjennomgang av dette materialet på ny, før beslutning om tomtevalg for et nytt felles sykehus kan tas på VV HFs styremøte 31.3.14

Siste ord er nok ikke sagt i denne saken.