Buskerud legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Sykehusstreiken. Rikslønnsnemndas kjennelse. Hva skjer videre i denne saken?

Det inviteres med dette til allmøte for alle leger og øvrige akademikere i Vestre Viken og Buskerud i Store auditorium på Drammen sykehus tirsdag 9. mai kl 18.00.
18. april 2017
streik


Mange av Legeforeningens medlemmer har spørsmål knyttet til sykehusstreiken høsten 2016, Rikslønnsnemndas kjennelse og hva som skjer videre i denne saken.
 

Til møtet kommer Christer Mjåset, leder i Ylf og sentralstyremedlem i Legeforeningen, samt Frode Solberg, sjefadvokat i Jus- og arbeidslivsavdelingen. Frode har vært sentral Legeforeningens forhandlingsarbeid og de juridiske vurderingene som har vært gjort ifm Rikslønnsnemnda og den juridiske veien videre.

Vi håper mange har anledning til å komme, og at dere videreformidler invitasjonen til kollegaer gjennom deres kanaler. 

Møtet vil vare til rundt 20.00, og BLF vil stå for lett bevertning. Vel møtt!