Sykehusstreiken. Rikslønnsnemndas kjennelse. Hva skjer videre i denne saken?

Det inviteres med dette til allmøte for alle leger og øvrige akademikere i Vestre Viken og Buskerud i Store auditorium på Drammen sykehus tirsdag 9. mai kl 18.00.
streik


Mange av Legeforeningens medlemmer har spørsmål knyttet til sykehusstreiken høsten 2016, Rikslønnsnemndas kjennelse og hva som skjer videre i denne saken.
 

Til møtet kommer Christer Mjåset, leder i Ylf og sentralstyremedlem i Legeforeningen, samt Frode Solberg, sjefadvokat i Jus- og arbeidslivsavdelingen. Frode har vært sentral Legeforeningens forhandlingsarbeid og de juridiske vurderingene som har vært gjort ifm Rikslønnsnemnda og den juridiske veien videre.

Vi håper mange har anledning til å komme, og at dere videreformidler invitasjonen til kollegaer gjennom deres kanaler. 

Møtet vil vare til rundt 20.00, og BLF vil stå for lett bevertning. Vel møtt!