Vellykket årsmøte

Årsmøtet til Buskerud legeforening ble avviklet på Kongsberg 29.8.2014.

Figur fra Norsk Bergverksmuseum

Norsk Bergverksmuseum

Norsk Bergverksmuseum hadde laget et flott ramme rundt arrangementet.

Årsmøtet til Buskerud legeforening ble avviklet på Kongsberg 29.8.2014. Det var 40 deltagere, 30 medlemmer samt 10 ledsagere. Norsk Bergverksmuseum hadde laget et flott ramme rundt arrangementet med omvisning i de faste utstillingene for ledsagere samt mulighet til å se utstillingen om eidsvollsmannen og grunnleggeren av Kongsberg Våpenfabrikk, Poul Steenstrup. Dette ble fulgt av foredraget ”Gruvearbeid – det er fali`det!” ved museumspedagog Erik Engebretsen. Kvelden ble avsluttet med en meget vellykket festmiddag. 

Når det gjelder planer for året som kommer orienterte leder, Gunnar Hjorth, om at BLF er opptatt av å få til best mulig aktivitet i foreningen, og er svært mottakelige for innspill. Planene våre i nærmeste fremtid er å arrangere et medlemsmøte midt i november 2014. Deretter planlegges et fellesmøte med Akershus legeforening, trolig i januar 2015, med diskusjon om fordeling av oppgaver innen Vestre Viken HF, hvor det er uenighet særlig mellom Bærum og Drammen sykehus. Møtet er ment å være åpnet for medlemmer og andre leger, men også for presse og politikere. Det vil bli arrangert i Oslo.  Det planlegges også et medlemsmøte våren 2015.