2021

02. juni 2021

Ny president og visepresident

Da har DNLF fått ny president og visepresident fra 1. september 2021 Anne Karin Rime fra overlegeforeningen overtar presidentvervet 1.9 og gyver løs på utfordringen med at man bygger for små sykehus. Nils Kristian Klev fra allmennlegeforeningen blir ny visepresident og sikrer at legeforeningen beholder fokuset på fastlegekrisen. Kollapser fastlegeordningen kollapser også spesialisthelsetjenesten. Finnmark legeforening gratulerer!
02. juni 2021

Årsmøte Finnmark legeforening

Finnmark legeforening innkaller til årsmøte for medlemsåret 2020 Møtet avholdes digitalt på teams fredag 18. juni 2021 kl 18-20