Ny president og visepresident

Da har DNLF fått ny president og visepresident fra 1. september 2021

Anne Karin Rime fra overlegeforeningen overtar presidentvervet 1.9 og gyver løs på utfordringen med at man bygger for små sykehus.

Nils Kristian Klev fra allmennlegeforeningen blir ny visepresident og sikrer at legeforeningen beholder fokuset på fastlegekrisen. Kollapser fastlegeordningen kollapser også spesialisthelsetjenesten.

Finnmark legeforening gratulerer!
Ny president og visepresident
Visepresident og president