Finnmark legeforening

Lokalforening

Eldre saker

Medlemsmøte og medlemsmiddag

Finnmark legeforening ønsker velkommen til medlemsmøte og medlemsmiddag torsdag 9 november på Thon hotell i Alta. Møtet starter 1800 og medlemsmiddagen starter 2100. Det blir enkel servering under medlemsmøtet.
17. oktober 2017
Medlemsmøte bilde

Foruten det vanlige medlemsmøtet hvor styret orienterer om sitt arbeid og medlemmer kan melde inn saker de ønsker at diskuteres har vi to viktige tema på programmet som burde interessere mange av legene i Finnmark:

Endring i Lov om Psykisk helsevern: 
Fra 01.09.17 ble det det er innført endringer i lov om psykisk helsevern. Hensikten var å styrke pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekvenser for egen helse. En de viktigste endringene er blant annet at pasienter med samtykkekompetanse vil som hovedregel ikke lenger kunne underlegges tvungent psykisk helsevern.

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra HDIR å informere legene i fylket om endringene men har begrenset kapasitet. Det er derfor sendt en forespørsel til oss om vi kunne tatt det ifm. medlemsmøtet nå i november og få støtte til å få gjennomført dette. Vår respons til dette har vært å være i kontakt med DNLF sentralt og til medlemsmøtet kommer spesialrådgiver/advokat Stine Tønsaker for å ta oss gjennom endringene i regelverket på en god måte.

SOP – Sykehjelp og pensjonsordning for leger:
Mange yngre leger forbinder kanskje SOP med et privilegium stort sett nyttig for de eldre legene som var autorisert i Norge før 01.01.93. På landsstyremøtet i år ble det informert om betydelige endringer i SOP som favne bredere – kanskje spesielt for yngre privatpraktiserende leger. Leder i SOP, allmennlege i Bergen og tidligere president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke har vært rundt og informert flere lokalforeninger og nå står Finnmark for tur. Han er for øvrig også kursdeltaker på akuttkurset

Honnørkomiteen vil under medlemsmiddagen annonsere årets Finnmarkslege.
Det vil også bli delt ut knapper – husk å melde inn til honnørkomiteen om du kvalifiserer for bronse, sølv eller gullknapp. Se her for kriteriene . FLF har ikke noe eget register over hvor lenge våre medlemmer har jobbet i Finnmark. 

Honnørkomiteen: aoestly@online.no

Aktuelle saker til medlemsmøtet bes meldt inn til styret så mulig.

Styret: finnmark.legeforening@gmail.com

På vegne av styret

Paul Olav, ”Pølle”, Røsbø