Finnmark legeforening

Lokalforening

Honnørkomiteen

Kvalifiserer du for Finnmarksknappen?

Finnmark Legeforening deler årlig ut "Finnmarksknappen" til sine trofaste medlemmer på medlemsmøte på høsten. Kriteriene for å motta knappen er å ha arbeidet som lege i Finnmark og vært medlem av Finnmark Legeforening i hhv

5 år for bronse
10 år for sølv
20 år for gull.
19. oktober 2011

Svangerskapspermisjoner teller med i grunnlaget for meritt.
Permisjon fra stilling der legen har tatt arbeids utenfor Finnmark, eller der legen ikke har hatt ansettelses- eller arbeidsforhold kommer i fratrekk.
For å skaffe oversikt over den enkelte leges meritt er vi avhengige av en tilbakemelding fra hver enkelt lege. Kvalifiserer du til knapp bes du ta kontakt med honnørkomiteen ved Georges Nasr på e-post georgesnasr@hotmail.com