Finnmark legeforening

Lokalforening

Honnørkomiteen

Årenes Finnmarksleger siden 1999

Honnørkomiteens presentasjon av prisvinnerne.
19. oktober 2011

Årenes Finnmarksleger