Finnmark legeforening

Lokalforening

Om oss

Honnørkomiteen

Honnørkomiteen i Finnmark legeforening består av:

* Arve Østlyngen, Alta e-post: aoestly@online.no
* Marit Vidringstad, Hammerfest 
* Espen Rafaelsen, Kirkenes
19. oktober 2011