Honnørkomiteen

Honnørkomiteen i Finnmark legeforening består av:

* Espen Rafaelsen, Kirkenes
* Georges Nasr, Karasjok
* Hanne Rikstad Iversen, Hammerfest