Honnørkomiteen

Honnørkomiteen i Finnmark legeforening består av:

* Georges Nasr, Karasjok
* Hanne Rikstad Iversen, Hammerfest
* Vibeke Danielsen, Kirkenes