2016

Årsmøtet ble avholdt 15.4.16 på Thon hotell Kautokeino