Årsmøter/Årsmeldinger

18. april 2023

2023

Årsmøtet ble avholdt på Scandic hotell Karasjok 14. april 2023 og var også åpen for deltakelse for medlemmer digitalt.
20. mars 2023

2022

Årsmøtet ble avholdt på Thon hotell Kautokeino 22. april 2022
11. juni 2021

2021

Årsmøte avholdes digitalt 18. juni 2021
13. november 2020

2020

Årsmøte avholdes digitalt 19. november 2020
11. november 2020

2019

Årsmøte i Finnmark legeforening ble avholdt i Kautokeino 29. mars 2019
06. april 2018

2018

Årsmøtet i Finnmark ble av holdt i Karasjok fredag 6. april 2018
06. april 2018

2017

Årsmøtet ble avholdt på Thon hotell Kautokeino 24. mars 2017. Årsregnskap 2016
02. februar 2017

2016

Årsmøtet ble avholdt 15.4.16 på Thon hotell Kautokeino
29. april 2014

2014