2017

Årsmøtet ble avholdt på Thon hotell Kautokeino 24. mars 2017.
Årsregnskap 2016