2018


Årsmøtet i Finnmark ble av holdt i Karasjok fredag 6. april 2018

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling og dagsordenValg av ordstyrer, referent og 2 protokollsignaturer.
 • Årsberetninger:
  Styret
  Kurskomiteen
  Kollegial støttegruppe
 • Regnskap 2017
 • Budsjett 2018 
 • Vedtekter Finnmark Legeforening
 • Styret orienterer - oppfølgingssaker fra årsmøtet 2016
 • Ambulanseplan –   Åpent brev til styret i Finnmarkssykehuset.
 • Legers deltakelse i offentlige utvalg, forum, styreverv og lignende.