Finnmark legeforening

Lokalforening

Årsmøter/Årsmeldinger

2019

Årsmøte i Finnmark legeforening ble avholdt i Kautokeino 29. mars 2019
11. november 2020

Dagsorden:

1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.     Valg av ordstyrer og referent, samt 2 protokollunderskrivere
3.     Årsberetninger

  • Styret
  • Kollegial støttegruppe
  • Kurskomiteen 

4.     Regnskap 2018
5.     Budsjett 2019
6.     Valg
7.     Årsmøtesaker

A.    Orienteringssak: Båtambulanseanbudet
B.    Orienteringssak: Utvidelse av styret med representant fra NMF
C.    Orienteringssak: Psykiatritransport med ambulansefly, Axel Lupton
D.    Orienteringssak: Regionsutvalg nord har lagt inn forslag på Marit Karlsen fra Kautokeino som kandidat til sentralstyret i DNLF
E.    Regionreformens potensielle konsekvenser for DNLF´s organisering av lokalforeninger.