Finnmark legeforening

Lokalforening

Årsmøter/Årsmeldinger

2021

Årsmøte avholdes digitalt 18. juni 2021
11. juni 2021

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 2. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 protokollunderskrivere. 
 3. Årsberetninger 
  Styret 
  Kollegial støttegruppe 
  Kurskomiteen   
 4. Regnskap 2020 
 5. Budsjett 2021 
 6. Innmeldte saker
 7. Valg