Hedmark legeforening

Lokalforening

2015

Julehilsen til alle medlemmer i Hedmark legeforening

21. desember 2015
Hedmark legeforening (HELF) fikk i høst nytt styre. Jeg er som nyvalgt leder heldig som har med meg svært flinke styremedlemmer, og vi har kommet godt i gang. Det er spennende tider med mange endringsforslag både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Hedmark legeforenings medlemmer vil bidra

07. oktober 2015
Årsmøtet i Hedmark legeforening donerte kr 20 000,- og oppfordret medlemmene til å gi mer.