Hedmark legeforening

Lokalforening

2016

Årsmøte Hedmark legeforening

Det nærmer seg årsmøte for Hedmark legeforening. Alle medlemmer i Hedmark legeforening ønskes velkommen. Årsmøtet finner sted på Scandic Hotell Elgstua fredag 19.august kl 18.00. Etter et spennende foredrag med Dora Thorhallsdottir og gjennomgang av årsmøtesakene avslutter vi kvelden med årsmøtemiddag ca kl 20.30. Frist påmelding til årsmøtemiddag senest 14.august.
10. august 2016

Årsmøtet starter med foredraget "God stemning" ved Dora Thorhallsdottir. Dora arbeider som foredragsholder, relasjonsterapeut og lærer i tillegg til å være standup-komiker (bl a med showet ”Det var ikke sånn det skulle bli” på Latter). Hun er fast gjest i radioprogrammet Nitimen, P1 og i TV2s God Morgen Norge når det er spørsmål om relasjoner og er kjent for å være en karismatisk og inspirenede foredragsholder.

  • «God stemning» er et foredrag som gir konkrete redskaper til hvordan du kan skape bedre relasjoner til andre.
  • Er det mange konflikter på jobben? Tisking og hvisking i korridorene? Blir det dårlig stemning når det oppstår uenigheter? Eller sliter du på hjemmebane i dine nærmeste relasjoner?
  • Dora snakker blant annet om hvorfor vi er så redde for konflikter, hvorfor det er skummelt å si noe som er viktig for deg på grunn av reaksjonen du får og hvordan du blir kvitt selvkritikeren.
  • Hun snakker også helt konkret om hva som skal til for å få et bedre arbeidsmiljø.

ÅRSMØTE:

Saksliste:     1. Velkommen ved leder

                   2. Valg av dirigent og referent

                   3. Godkjenning av innkalling og dagorden

                   4. Styrets årsmelding sept-15 – aug-16

                   5. Rapport fra foreninger, komiteer og utvalg

                   6. Regnskap og revisjon 01.01.15 – 31.12.15

                   7. Budsjett for 2017

                  8. Innkomne saker

                   9. Styrets saker til årsmøtebehandling

                   10. utdeling av Hedmark legeforenings hederspris 

ÅRSMØTEMIDDAG ca kl 2030

Tillitsvalgte i kommuner og Sykehuset Innlandet har møteplikt til årsmøtet og får dekket reise- og oppholdsutgifter. Tillitsvalgte med lang reiseveg får dekket overnatting og evt praksiskompensasjon etter søknad. Det er reservert hotellrom på Scandic Hotell Elgstua, behov for overnatting meldes på skjema ved påmelding.

Legeforeningen dekker middag for årsmøtedeltagerne. Påmelding finner du her