Hedmark legeforening

Lokalforening

2016

Fellesmøte med Oppland legeforening

05. desember 2016
Styrene i legeforeningene i Oppland og Hedmark avholdt felles møte den 27. oktober 2016 på Sigstad gård på Biri. Temaet var Fremtidig sykehusstruktur.

Vel gjennomført årsmøte i Hedmark legeforening

27. september 2016
Årets årsmøte ble gjennomført 19.08.16 på Scandic Elgstua, Elverum. Før årsmøte holdt Dora Thorhallsdottir et underholdende og tankevekkende foredrag, "God stemning" - et foredrag om hvordan du kan skape bedre relasjoner til andre. 49 stemmeberettigede møtte. Etter gjennomgang av årsmøtesakene ble Hedmark legeforenings hederspris delt ut til Berit Werner Erichsen og det ble servert årsmøtemiddag. Begrunnelse for hederspris og protokoll fra årsmøtet finnes i vedlegg nedenfor.

Årsmøte Hedmark legeforening

10. august 2016
Det nærmer seg årsmøte for Hedmark legeforening. Alle medlemmer i Hedmark legeforening ønskes velkommen. Årsmøtet finner sted på Scandic Hotell Elgstua fredag 19.august kl 18.00. Etter et spennende foredrag med Dora Thorhallsdottir og gjennomgang av årsmøtesakene avslutter vi kvelden med årsmøtemiddag ca kl 20.30. Frist påmelding til årsmøtemiddag senest 14.august.

Årsmøteinvistasjon til medlemmer av Hedmark legeforening

22. juni 2016
Hedmark legeforening inviterer til årsmøte ved Scandic Hotell Elgstua, Elverum fredag 19. august kl 18.00 Benytt anledingen til å treffe hyggelige kolleger i uformelle omgivelser. Påmelding til Marte Kvittum Tangen via e-skjema.

Fellesmøte om sykehusstruktur

28. april 2016
Tirsdag 19.april ble det avholdt felles styremøte med Oppland legeforening vedrørende fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Prosjektleder Roger Jensen, fagdirektør Toril Kolås og Randi Mølmen fra Sykehuset Innlandet, gav felles informasjon til styrene. Temaene var blant annet fremdriftsplan for avklaring av fremtidig sykehusstruktur, faglige utfordringer og ulike modeller for sykehusstruktur.

Vedrørende nye hjemler for avtalepraksis i Innlandet.

08. mars 2016
Hedmark legeforening har sendt et brev til styreleder i Helse Sør Øst vedrørende nye hjemler for avtalepraksis i Innlandet. Helse Sør Øst opprettet i 2015 11 ny hjemler for avtalespesialister. To av disse hjemlene, i øyesykdommer og gynekologi, ble plassert i Innlandet og utlyst, men er fortsatt ikke besatt og tatt i bruk. De øvrige ni er etter det vi forstår, utlyst og besatt. Styret i Hedmark legeforening ber med dette brevet om tilbakemelding på hva som skjer med de to ubesatte avtalehjemlene.

Hedmark legeforenings hederspris

28. februar 2016
HEDMARK LEGEFORENING (HELF) deler hvert år ut en HEDERSPRIS på årsmøtet. I år avholdes årsmøtet 19.august kl 18 i Elverum. Kandidater skal foreslås blant kollegaer i HELF og alle medlemmer i HELF kan foreslå kandidater.

Klinisk emnekurs i indremedisin -Kardiologi for allmennleger

18. januar 2016
Hedmark legeforening ønsker velkommen til Klinisk emnekurs i indremedisin -Kardiologi for allmennleger Tid: 7. og 8. April 2016Sted: Scandic Hotell Hamar Godkjenninger: Allmennmedisin videreutdanning: Emnekurs: 16t i fagområde indremedisin. Etterutdanning: Klinisk emnekurs: 16t i fagområde indremedisin. Påmeldingsfrist 25.februar 2016, bindende påmelding. Ved spørsmål kontakt Lisbeth Rustad Hellerud på e-post : l.rustad.hellerud@mac.com

Høring - NOU 2015:11 - "Med åpne kort- forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten"

18. januar 2016
Utvalget vektlegger straff og tilsyn mot enkeltpersoner/avdelinger som de virkemidler som best forebygger uønskede hendelser i helsevesenet. Utvalget ønsker skjerping av reaksjoner for faglige feil. Informasjon, kunnskap og undervisning er andre virkemidler som kan ha like god eller bedre effekt, om målsettingen er på best mulig måte å redusere antall uønskede hendelser i helsevesenet. Vi mener systemperspektivet og samfunnsperspektivet bør vektlegges i betydelig større grad.