Fellesmøte med Oppland legeforening

Styrene i legeforeningene i Oppland og Hedmark avholdt felles møte den 27. oktober 2016 på Sigstad gård på Biri. Temaet var Fremtidig sykehusstruktur.

Fra Sykehuset Innlandet møtte Randi Mølmen og Roger Jenssen (prosjektdirektør), og styrene fikk en presentasjon av arbeidet som pågår før felles diskusjon i etterkant. Høringsfrist til planen er ca. mai 2017 og Legeforeningens faglige innspill er ønsket for å gi pasienten best mulig tjenester.