Hedmark legeforening

Lokalforening

2016

Klinisk emnekurs i indremedisin -Kardiologi for allmennleger

Hedmark legeforening ønsker velkommen til Klinisk emnekurs i indremedisin -Kardiologi for allmennleger

Tid: 7. og 8. April 2016Sted: Scandic Hotell Hamar

Godkjenninger: Allmennmedisin videreutdanning: Emnekurs: 16t i fagområde indremedisin. Etterutdanning: Klinisk emnekurs: 16t i fagområde indremedisin.

Påmeldingsfrist 25.februar 2016, bindende påmelding.

Ved spørsmål kontakt Lisbeth Rustad Hellerud på e-post : l.rustad.hellerud@mac.com
18. januar 2016
th

Læringsmål: Etter endt kurs skal allmennlegen ha fått en oppdatering om preventiv kardiologi, hypertensjon, coronarsykdom, klaffelidelser, hjertesvikt og idrettshjerter. Det gjennomgås symptomer, undersøkelsesmetoder og behandling i 1. og 2. linjetjenesten.

PÅMELDING: Via e-skjema nederst på denne siden. Nb: Alle felter må fylles ut for at det skal bli sendt. Dersom alt ok, kommer det bekreftende melding opp på skjermen. Ved spørsmål: Lisbeth Rustad Hellerud : l.rustad.hellerud@mac.com

Kursavgift; kr. 2900 + dagpakke på 2 x kr 530.

Utgifter til reise og opphold, dekkes etter faste satser ved søknad til Fond II.

Satser for reise og opphold finnes på hjemmesiden til Dnlf.

Innbetaling; Faktura med bet.frist 10.03.16 kommer pr e-post fra VISMA.
Vi gjør oppmerksom på at påmelding er bindende og at avmelding etter 25.februar fører til betalingskrav på halv kursavgift. Uteblitt betaling er likestillt med avmelding.

Hotell: Ved behov for overnatting, tar deltagerne selv direkte kontakt med hotellet, Scandic Hamar, for bestilling av rom.

Felles middag 7.april:
De som ønsker å delta på en felles middag, sender en e-post for å bekrefte dette til l.rustad.hellerud@mac.com

Velkommen til kurs!
Med hilsen kurskomiteen

Kjersti Wien, spes. i allmennmedisin, Hamar, kursleder (kjwien@online.no); Liv Monsbakken, spes. i allmennmedisin, Hamar; Ole Kaare Lunde, fastlege, Brumunddal, Audun Nygaard, fastlege, Hamar.

PROGRAM

KLINISK EMNEKURS I KARDIOLOGI FOR ALLMENNLEGER 7.-8.april 2016
TORSDAG 07.04.16

0830-0900: QUIZ
0900-1000: Brystsmerter og dyspnoe –
-Forelesning med vekt på kasuistikker, symptomer, differensialdiagnoser og hvilke undersøkelser som rekvireres av henholdsvis fastlege og sykehuslege. 1000-1020 Pause
1020-1200: Coronarsykdom og generelt om hjerteutredning. Inkludert nye undersøkelsesmetoder bl.a. calciumscore
1200-1300 Lunsj

1300-1450: Risikovurdering og livsstilsendring. Preventiv cardiologi.

-Hvilke risikovurderingsverktøy er best, guidelines, statiner, hva er mulig å oppnå med livsstilsendring. Kosthold, siste nytt vedr. mettet kontra umettet fett, omega 3. Ved kardiolog Arnfinn Nanbjør
1450-1510 Pause
1510-1600: Motiverende intervju –
Hvordan får vi til endringer i livsstil for å forebygge hjerte-karlidelser?

FREDAG 08.04.16:

0830-0900: QUIZ

0900-1000: EKG. Oppfriskning/repetisjon og ekg-case. Ved overlege Yvonne Hagen ved Sykehuset Innlandet 1000-1020 Pause
1020-1200: Hypertensjon

-Behandlingsmål, hvordan velge riktig medikament, når og hvordan utrede for sekundær hypertensjon. 24-timers BT måling.
Ved overlege Hans Iver Børresen, Sykehuset Innlandet
1200-1300 Lunsj

1300-1350: Hjertesvikt.

Diagnostikk og behandling
Ved professor Lars Gullestad ved Rikshospitalet
1350-1440: Klaffelidelser, endocarditt, myocarditt og pericarditt. Ved professor Lars Gullestad ved Rikshospitalet
1440-1500 Pause
1500-1600: Arytmier og “idrettshjerter”
Ved overlege Jostein Grimsmo , Feiringklinikken